Witamy

Postęp obserwowany w dziedzinie wyrobów lakierowych pozostaje w ścisłym związku z wymaganiami przemysłu w zakresie zwiększenia trwałości zabezpieczeń antykorozyjnych i estetyki wymalowań.

Produkowane obecnie materiały malarskie charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami ochronno - dekoracyjnymi, a ich stosowanie wpływa w sposób zdecydowany na zwiększenie skuteczności ochrony antykorozyjnej i efektywności prac malarskich przez skrócenie czasu schnięcia, zmniejszenie ilości warstw w zestawie, ograniczenie toksyczności i palności.

Nowość
sigma_coatings_logo
ppg
Copyright © 2009 PPG Polifarb Cieszyn SA. Wszytkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny i utrzymanie WizjaNet
PPG POLIFARB CIESZYN S.A: Hydrogrunt, Wyroby rozcieńczalnikowe, Wyroby wodorozcieńczalne, Lakier akrylowy bezbarwny, Renowacja dachów metalowych, Rozcieńczalnik ftalowy, Rozcieńczalnik do odtłuszczania, Emalia ftalowa wodoodporna, Emalia alkidowa, Lakier poliwinylowy, Podkład alkidowy, Emalia celulozowa